Garanti

Garanti- og servicevilkår for Lorries tilhengere

GENERELLE GARANTIBETINGELSER

 • Garantiperioden er 24 måneder etter produktets kjøpsdato for en fysisk person som ikke har til hensikt å bruke den kjøpte traileren til sin virksomhet, i henhold til forbrukerrettighetsloven av 30. mai 2014 (Dz. U [ Polish Code of Conduct] artikkel 827) 2014, heretter kalt BRUKER, eller 12 måneder etter datoen for kjøp av produktet av en gründer i samsvar med lov 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter (Dz. U [Polsk grunnlov] Samling 2014 2014 vare 827), heretter kalt BRUKER.
 • En forutsetning for å beholde rettighetene som følger av garantien er periodisk service og vedlikehold av tilhengeren i henhold til den vedlagte bruksanvisningen, og for bremsede tilhengere også periodiske servicekontroller i henhold til servicekontrollkortet på slutten av garantikortet.
 • PRODUSENTEN garanterer at produktet i løpet av garantiperioden er fri for material- og produksjonsfeil og garanterer dets korrekte funksjoner (i henhold til produktspesifikasjonen) under normale driftsforhold, i henhold til den tiltenkte bruken og bruksanvisningen.
 • I tilfelle produktfeil, må BRUKEREN underrette den kompetente representanten innen tre virkedager etter at den er oppdaget. Tilhengeren må ikke brukes før feilen er utbedret. PRODUSENTEN eller en kompetent representant skal gi instruksjoner for videre tiltak.
 • Garantien dekker ikke normal bruk og slitasje på deler (f.eks. Bremseklosser, dekk og lyspærer). Kostnadene ved å transportere produktet for garantireparasjoner og kostnadene ved å hente produktet etter å ha utført garantireparasjoner fra serviceverkstedet spesifisert av TILVERKER, skal bæres av BRUKEREN og skal ikke refunderes.
 • TILVERKEREN forplikter seg til å avhjelpe feilene som er oppdaget i garantiperioden gratis i samsvar med vilkårene i disse generelle garantibetingelsene. TILVERKEREN bestemmer hvordan feilen skal utbedres.
 • Mangler må utbedres på produsentens serviceverksted eller et serviceverksted som er utpekt av ham.
 • Kostnadene for garantireparasjoner og reservedeler som byttes ut under garantien i forbindelse med den identifiserte feilen belastes ikke BRUKEREN.
 • Bortsett fra ansvaret som er angitt i garantien eller som følger av obligatorisk lovgivning, er PRODUSENTEN ikke ansvarlig for skader forårsaket av produktfeil eller forsinket reparasjon av dem. Eventuelt ytterligere ansvar for indirekte skader, følgeskader og tap av fortjeneste er ekskludert.

ANDRE VILKÅR

 • Garantikortet og bestemmelsene i denne garantien går foran fabrikkgarantier og bruksanvisninger eller andre dokumenter som følger med tilleggsutstyret som selges med tilhengeren.
 • TILVERKEREN forbeholder seg retten til å nekte å levere tjenester hvis ytelsen deres vil medføre en risiko for brudd på bestemmelsene i standardene i typegodkjenningsbeviset for produktet.
LETER DU ETTER TILHENGERE?
VI ER TILGJENGELIG MANDAG – FREDAG
08:00 AM – 6:30 PM